tirsdag 21. juli 2015

Abortbaserte vaksiner og alternativer.

Den japanske rødehunder- og meslinge/rødehundervaksinen


Jeg er en far som ikke hadde samvittighet til å la mine barn få abortbaserte vaksiner, og som har hatt vondt av at noen av mine barn fikk noen av de abortbaserte vaksinene før jeg forsto realitetene. Jeg forsøkte finne hjelp forskjellige steder. Mange mener nye, men det har vært fint lite praktisk hjelp å få, bortsett fra noen hederlige unntak. Jeg har derfor nå forsøkt å gjøre informasjon og hjelp offentlig og lett tilgjengelig for de som vil unngå disse vaksinene, og som ønsker benytte alternativer. Det finnes nemlig alternativer selv om flere uttaler seg og resonerer som om alternativer ikke finnes. Men alternativene er holdt vekk fra det norske markedet. 

Som kristne ledere har vi alle ansvar for å hjelpe folk å leve i tråd med sin samvittighet. Problemet gjelder ikke bare foreldre, men aktualiseres også i forbindelse med utsendelse av misjonærer, bibelskoleelever o.s.v. Jeg legger derfor ut denne informasjonen så det kan være kjent og tilgjengelig for de som trenger det.

1) Problemet og alternativene.
Den norske MMR.-vaksinen har abortbasert rødehunderkomponent, men det finnes en japansk rødehundervaksine som ikke er abortbasert.  Hepatitt A- en abortbasert vaksine som folk flest ikke trenger fordi en etter kort sykdom blir imun resten av livet. Den norske rabiesvaksinen er etter sigende abortbasert, men det skal finnes rabiesvaksiner som ikke er abortbasert - for bare å nevne det jeg har lært i denne prosessen.
Praktisk alternativ vaksineinfo vi har funnet frem til og selv benyttet er lagt ut på: www.facebook.com/AbortfrieVaksiner. På den facebooksiden er linker, direkte og indirekte koblinger til alle dokumenter som nevnes her i mailen. Der vil også legges ut mer info etterhvert.
 
2) Etisk vurdering.
Vatikanet har en uttalelse som fastholder det etisk problematiske ved abortbaserte vaksiner, når en til nød kan benytte dem, oppfordringen til ledere og fedre å bruke alternative ikkeabortbaserte vaksiner, samt oppfordringen til å presse produsenter og myndigheter når alternativer ennå ikke er frembragt. Her er link til uttalelsen: http://www.cogforlife.org/vaticanresponse.pdf

3) Nye aborter kan trenges for å videreføre dagens vaksiner.
Øystein Winnem har skrevet "Etiske utfordringer knyttet til bruk av vaksiner fremstilt i fostervev": https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29504/ProsjektxWinnem.pdf?sequence=2
Der presenterer han for oss en viktig medisinskfaglig informasjon:  "....bestrebelsene etter å utvikle evigvarende cellelinjer til vaksineproduksjon har vært forgjeves. WI38 og dens fetter MRC-5 kommer med andre ord før eller siden til å miste egenskaper som gjør dem så godt egnede til virusdyrking for vaksineproduksjon." s14-15. Da blir det altså behov for nye cellelinjer fra nye aborter om ikke vaksineprodusentene har merket presset til å benytte andre måter å lage vaksiner på. 

4) Foreldre kan be om import av enkelte separate abortfrie vaksiner.
I sommer hadde jeg innlegg "Nei til abortbaser meslingevaksine" på Verdidebatt.no. http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread11583073/
Der finner en bl.a. en viktig respons fra Folkehelseinstituttet. De forteller nemlig at en kan søke om import av separat meslingevaksine, og trolig også kusmavaksine. Dette er en informasjon de ikke har vært særlig åpne om til nå. Med denne informasjonen kan foreldre be om import av separatvaksiner. En kan dermed unngå den norske rødehundervaksinen i MMR-kombinasjon, og ta rødehundervaksinen senere i utlandet om en da ikke har fått den etiske rødehundervaksinen i Norge. Vår familie tok vaksinen i Japan i sommer, og vi hjelper gjerne andre gjøre det samme. Kontaktinfo finner en på nevnte facebookside. Forhåpentligvis kan vi om ikke så lenge oppdatere facebooksiden med erfaring om hvordan en kan ta den japanske vaksinen i land nærmere oss.

5) Bryt vaksinemonopolet og bruk forbrukermakten!
Jeg er overbevist om at vaksineprodusenter ikke finner alternative måter å lage abortfrie vaksiner på uten at de merker presset fra markedet. De leser ikke artikler, de leser markedsandeler. Jo flere som velger den japanske rødehundervaksinen og andre abortfrie vaksiner jo raskere vil vaksineprodusenter forstå at det er lønnsomt å lage slike abortfrie vaksiner. Forbrukermakten er i hendene på helt vanlige folk i dette spørsmålet.
Dessuten er jeg overbevist om at norske og europeiske politikere og helsemyndigheter ikke vil gjøre noe med det hårreisende vaksinemonopolet i Europa uten at det blir offentlig fokus på denne saken. Den japanske vaksinen er ikke tilgjengelig i de fleste land i Europa. En kan lure på hvilke koblinger det er mellom politikere, helsemyndigheter og vaksineprodusentenes økonomiske interesser når en etablerer og vedlikeholder et vaksinemonopol.

Jeg tror jeg har gjort mitt i denne saken. Men jeg ville dele informasjonen som jeg hadde. Det er alt dypest sett koblet til mitt kall å være far og kallet til pastortjeneste i kirke, misjon og menighetsarbeide.
Kanskje andre kan gjøre noe i samme gate, men mer omfattende og bedre enn det jeg har gjort. 

Mvh
Torkild Masvie

Etter dette stykket ble lagt ut og tilsvarende innhold sendt til misjons- og kirkeledere har Anne Lilse Søvde, daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) skrevet sin lesverdige personlige reaksjon på dette på misjonsblogg.no.

1 kommentar:

  1. https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/02/27/cellelinjer-fra-aborterte-foster-i-vaksineproduksjon/

    Ligger endel nyttig info her angående hvilke vaksiner som stammer fra cellelinjer fra aborterte menneskefostere.

    SvarSlett

Velkommen til å skrive dine synspunkter her.
Mvh Torkild Masvie